حفظ سود 3 درصدی سرمایه در فروش مسکن به افراد غیرمقیم در اسپانیا

حفظ سود 3 درصدی سرمایه در فروش مسکن به افراد غیرمقیم در اسپانیا

بیایید شروع کنیم و بگوییم این پست درمورد موضوعی است که علاقه و تردید زیادی را برای آن دسته از افراد غیر مقیم که قصد فروش یک ملک در اسپانیا را دارند ایجاد می کند. ما درمورد مالیات 3٪ مالکیت صحبت می کنیم. این برداشت از تعهد یک فرد غیر مقیم در اسپانیا برای پرداخت مالیات...